Opret fremtidsfuldmagt billigt

En måde at sikre din fremtid på er ved at oprette en fremtidsfuldmagt. På den måde tages der stilling til, hvordan dine personlige og økonomiske interesser skal varetages, hvis du ikke selv er i stand til at varetage dem. Dette er vigtigt at tage stilling til mens du stadig er sund og rask, da det er for sent, når først ulykken er sket.

Indholdet af en fremtidsfuldmagt

Der er tale om et dokument, som sikrer fuldmagtsgiverens vilje og samtidig skaber tryghed for de nærmeste pårørende. Fremtidsfuldmagten giver en eller flere udvalgt(e) person(er) ret til at varetage fuldmagtsgiverens interesser, hvis du ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Et eksempel på dette er alvorlig sygdom som demens eller en pludselig invaliderende ulykke. 

Oprettelse af en fremtidsfuldmagt

Der er enkelte krav, som skal være opfyldt for at du kan oprette en fremtidsfuldmagt:

  • Du skal være fyldt 18 år på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten oprettes
  • Du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt, hvilket betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Er du under værgemål, kan du derfor ikke oprette en fremtidsfuldmagt.
  • En fremtidsfuldmagt er personlig. Det betyder eksempelvis, at ægtefæller ikke kan lave en fremtidsfuldmagt, der beskriver begge parters ønsker. Her skal der laves en fremtidsfuldmagt per ægtefælle.

Fordelene ved en fremtidsfuldmagt

  • Du bestemmer selv, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke selv er i stand til dette.
  • Du undgår, at myndighederne bestemmer over dine private forhold, eksempelvis ved umyndiggørelse og at komme under værgemål.
  • Fremtidsfuldmagten udarbejdes og underskrives, mens du stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt.
  • Fremtidsfuldmagten træder kun i kraft, hvis du ikke længere kan tage vare på dig selv. Derfor adskiller den sig fra andre typer af fuldmagter.

Prisen for en fremtidsfuldmagt

Med hjælp fra Legal Desk, så kan du nemt og billigt oprette en fremtidsfuldmagt. Det eneste, du skal gøre er at udfylde en formular online med oplysninger om, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft. Så snart du har udfyldt formularen og betalt, sørger Legal Desk for at sende din fremtidsfuldmagt til registrering i det offentlige register for fremtidsfuldmagter.

Afslutningsvist skal fremtidsfuldmagten underskrives fysisk foran en notar. Så snart fremtidsfuldmagten er underskrevet, er den gyldig, men vil først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Læs mere om fremtidsfuldmagt pris, og hvordan du opretter din fremtidsfuldmagt nemt og hurtigt online.