Clairvoyance – hvad er det, og hvordan fungerer det?

Clairvoyance betyder “klarsyn” og beskriver evnen til at se ting, der ikke er til stede i det fysiske rum. Det kan eksempelvis være information om fortiden, nutiden eller fremtiden. Ikke alle har evnen til at være clairvoyante, men de der er, besidder flere forskellige evner. Mange clairvoyanter har en stærk spirituel og sanselig følelse, ligesom mange clairvoyanter også kan kommunikere og formidle i form af klarhørelse. Endeligt har mange clairvoyanter en særlig evne til at se og beskrive.

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance er en form for sansning, som gør det muligt at opfatte informationer uden brug af de fysiske sanser. Har man lyst til at prøve clairvoyance kan man med fordel opsøge en clairvoyant københavn. Clairvoyance kan bruges til flere forskellige ting. Nogle ønsker at få konkrete svar på spørgsmål og uklarheder, som de ikke selv kan finde svaret på. Andre bruger clairvoyance som en form for vejledning og hjælp til personlige udfordringer, man ikke selv kan løse. Clairvoyance har været kendt i mange århundreder og findes i mange forskellige kulturer verden over. Derfor er clairvoyance en form for gammel tradition, som er anerkendt af mange.

Hvordan fungerer clairvoyance?

Der findes ingen entydig forklaring på dette spørgsmål, da clairvoyante oplever deres evner på forskellige måder. Nogle mennesker vil opleve deres clairvoyante evner som et billede i hovedet, altså et mentalt billede af noget, der foregår et andet sted. Andre vil opleve deres clairvoyante evner som en stemme i hovedet – altså informationer, der kommer fra en anden person eller kilde. Meget clairvoyance fungerer som en samtale mellem den clairvoyante og personen, der har opsøgt clairvoyanten. Derfor minde formen om en almindelig terapisession, men skiller sig ud ved clairvoyancen.

Clairvoyance – et redskab til personlig udvikling

Clairvoyance er et redskab, der kan bruges til personlig udvikling. Clairvoyance kan nemlig bruges på mange forskellige områder i livet, og det kan være med til at give et bedre indblik i sig selv og sine omgivelser. Clairvoyance kan eksempelvis bruges til at undersøge, hvordan andre mennesker ser på en, eller hvad deres intentioner er. På den måde kan man bruge clairvoyance som et redskab til at lære mere om sig selv og sine relationer til andre mennesker. Clairvoyance kan også bruges til at se ting, der ligger skjult i dagligdagen, som følelser eller tanker, der ligger dybt gemt i det indre. På den måde kan clairvoyance være med til at afdække nye sider af sig selv, som man måske ikke var bevidst om førhen. Clairvoyance er altså et godt og brugbart redskab for mange, der ønsker at udvikle sig selv personligt.